CentoNIPT , Down Sendromu gibi sık gözlenen fetal trizomilerin, 10. gebelik haftası veya sonrasında saptanması için uygulanan gelişmiş bir testtir...

CentoNIPT, gebeliğin 10. haftasından itibaren uygulanabilen basit bir kan testi ile down sendromu gibi genetik hastalıklar için riskler belirlenebilmektedir.

Anne adayından alınan az miktardaki kan örneğinden gerçekleştirilen CentoNIPT testinin klasik tarama testlerinden çok daha güvenli olduğu kanıtlanmıştır.

Non İnvaziv Prenatal Test (NIPT) olarak adlandırılan CentoNIPT testi, yeni nesil tarama testi  olup 10. gebelik haftasından sonra gebelerde koldan standart yöntemlerle alınan az miktardaki kan örneğinden gerçekleştirilmektedir.

Panorama, Down Sendromu (trizomi 21) riskinin yanı sıra yaşamla bağdaşan trizomi 13, trizomi 18 ile cinsiyet kromozomu (X, Y) hastalıkları için de risklerin belirlenmesini sağlar.